De naam Vroon

Dat wij Vroon heten zal u niet ontgaan zijn, maar waar komt de naam Vroon vandaan?

Dit is nog onduidelijk, maar het woord vroon komt vaker voor in het Nederlands dan u waarschijnlijk denkt.

Het Glossarium Nederlands Landschap legt vroon en verwante woorden als volgt uit:

Vroon Grondheer, vaak vertegenwoordigd door een meier
Vroonhof Landgoed van een landheer (vroon).
Vroongronden Zacht golvende duinen in Zuidwest-Nederland, functioneerden als schraal duingrasland
Vroonland Land van de landheer (vroon) waarop horigen herendiensten moesten verrichten.
Vroonte Gemeenschappelijke woeste grond, andere term voor gemeynt(e), duidt op grondheerlijke oorsprong (vroon = heer) (Zuid-Nederland)


In het Woordenboek voor Familievorsers wordt ook geschreven over vroon. En niet alleen in het Nederlands komt vroon voor, ook in het Duits (Fron) en in het Frans, waarvan ons woord corvee is afgeleid.

Corvée (F) journée de travail gratuit que les vassaux devaient leur seigneur (F), "corrogata opera; le travail commandé". Corruweia (Oud F) : "soit déclaré le nom du censeur ou laboureur, de qui on voudra avoir la corvée" (XVI s.); vroondienst (N).
Fronarbeiter (D) arbeider in vroondienst, in herendienst, in leendienst.
Fronbauer (D) boer wonend op vroonland, leendienstplichtige (N).
Fronfrei (D) vrij van vroondienst, vrij van herendienst (N).
Fronfuhre (D) vervoer in herendienst (N).
Fronpflichtig (D) tot vroondienst verplicht, herendienstplichtig (N).
Fronregister (D) register van een vroon (N).
Uutvronen (Mnl)  de vrije eigendom door vonnis ontzeggen.
Vronen (Mnl) in beslag nemen, iemand in arrest nemen, executeren, uitwinnen, de vrije eigendom bij rechterlijke uitspraak toewijzen.
Vroonleen, Vroongoed terre corvéable (F)
Vroonte, vruente, vroonde herenland, domeingoed


Als u meer benieuwd ben naar onze voorouders (niet alleen Vroon, maar ook Dijkstra, van der Ploeg en Nieuwlaat, kijk dan op de pagina Voorouders.

© 2018 familie-vroon.nl